Arbeidsfysiotherapie

Arbeidsfysiotherapie richt zich op fysieke klachten die verband houden met het werk. Werkgebonden factoren die aan de orde komen zijn: werkhouding, werkplek, werktaken, werkduur en werkorganisatie.

Soms is er naast reguliere fysiotherapie een trainingsprogramma, werkplekonderzoek of een instructietraining op de werkplek nodig. De arbeidsfysiotherapeut richt zich zoveel mogelijk op een verantwoorde werkhervatting van de werknemer. Het plan van aanpak is dan ook helemaal afhankelijk van de situatie. Indien nodig werken we samen met huis- of bedrijfsartsen, arboadviseurs of verzekeringsartsen.

DBZ fysio werkt op het gebied van arbeidsfysiotherapie zeer nauw samen met Ergo Optima, een gespecialiseerd landelijk werkend bedrijf op het gebied van gezondheidsmanagement en bedrijfsfysiotherapie.

Klik hier om te zien wat een goede werkhouding is bij zittend werk.

Momenteel bieden we beiden diensten aan bij Provincie Noord-Brabant.

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten. Deze zijn op maat en naar wens samen te stellen.

Zo bieden wij:
•  Incompany fysiotherapie
•  Bedrijfsfitness