Kaakcentrum Den Bosch

Pijn of last aan de kaak, in het gezicht of aan de hals?

Deze klachten zijn erg vervelend en verdienen een juiste aanpak. Een kaakfysiotherapeut (ook wel orofaciaal fysiotherapeut genoemd) is een therapeut die opgeleid is voor het behandelen van kaak, nek, hals, hoofd en aangezichtsklachten te behandelen. Binnen gezondheidscentrum Kracht Zuid behandel ik, Jaap Frederiks, voornamelijk de kaak gerelateerde klachten. Ik behandel sinds 2018 verschillende vormen van kaak, nek, hoofd en halsklachten en ik heb in 2020 mijn titel als Orofaciaal fysiotherapeut MSc. behaald. Binnen de grote fysiotherapiepraktijk DBZ fysio / de Dommel is een kaakcentrum opgericht. Dit betekent dat je via de telefoonlijn van DBZ fysio/ de Dommel een afspraak bij me kan maken. Ook betekent een kaakcentrum binnen een grotere praktijk dat we contracten hebben met alle zorgverzekeraars en dat een consult vaak onder de aanvullende verzekering valt. Ten derde is het voordeel dat we meerdere disciplines onder één dak hebben. Ik zie veel klachten waarbij de pijn zich niet enkel centreert rondom de kaak, maar ook nek, schouder, rug of zelfs bekkenklachten kan veroorzaken. Binnen DBZ fysio / de Dommel zitten voor deze lichaamsregio’s verschillende specialisten waarmee ik graag de samenwerking op zoek.

 

Veel voorkomende klachten binnen de orofaciale fysiotherapie zijn overbelaste kauwspieren en een klikkende of knoepende kaak. De behandeling van deze klachten is vanzelfsprekend afhankelijk van de symptomen, de locatie en de aard van het probleem. Vaak ligt er een oorzaak in mondgedrag of eetgedrag. Veelvuldig tandenknarsen of klemmen kan oorzaak zijn van het ontwikkelen van pijn in de kauwmusculatuur.

Andere klachten binnen het orofaciale domein lopen er ver uiteen. Verschillende soorten pijn vanuit spieren, gewrichten en zenuwen in hoofd of nek zijn indicaties voor fysiotherapie, maar ook duizeligheid, hoofdpijn of aangezichtspijn. Ook kan een orofaciaal therapeut helpen met het begeleiden van aangezichtsverlammingen of revalidatie na borst, hals of mond/keelkanker.

Grofweg zijn kaakklachten op te delen in een aantal categorieën. Combinaties tussen deze categorieën zijn mogelijk.

1. Myogene kaakklachten:
Myogeen betekent van spieren afkomstig. Je hebt een aantal belangrijke kauwspieren rondom de mond en het kaakgewricht gelegen. Bij overbelasting, kneuzing of verrekking van deze spieren kunnen pijnklachten in de kaak ontstaan met of zonder uitstraling in andere delen van het gezicht en soms zelf naar de tanden.

2. Artrogene kaakklachten:
Artrogeen betekent van het gewricht afkomstig. Gewrichtsklachten kunnen te maken hebben met de botstructuren (kop en kom), het kraakbeen, de discus die in het gewricht ligt of het gewrichtskapsel (de banden die het gewricht ondersteunen).

3. Neurogene klachten:
Neurogeen betekent van de zenuw afkomstig. Deze klachten komen percentueel gezien minder voor. Hierbij kun je denken aan:
1: neuropatische klachten: klachten komen dan vaak in pijnaanvallen opzetten.
2: perifere aangezichtsverlamming: waarbij een zijde van het gezicht de motoriek verliest.
3: Brughoekklachten: hierbij valt het gehoor aan een kant uit en kunnen flinke duizeligheidsklachten ontstaan mogelijk in combinatie met doofheidsklachten in het gelaat.

4. Halsklachten:
Hierbij bestaan vaan klachten met het slikken, praten of eten. Er kan een gevoel van “ aardappel in de keel” aanwezig zijn.

5. Duizeligheidsklachten:
Klachten komen uit het evenwichtsorgaan of vanuit de nek.

6. Tinnitus:
Het oorsuizen of oorpiepen. Let op; hier zijn meerdere soorten van bekend, waar de orofaciaal of manueel therapeut maar een enkele vorm van kan behandelen.

Binnen DBZ Fysio zijn er twee therapeuten veel bezig met kaakklachten, namelijk Jaap Frederiks (Orofaciaal fysiotherapeut MSc) en Rianne Boot (Manueel Therapeut Msc). Tijdens een intake gaan zij met u in gesprek over het ontstaan, de intensiteit en de frequentie. Dit gesprek wordt gevolgd door lichamelijk onderzoek, waarbij we eventueel ook in de mond zullen kijken. Na het stellen van een diagnose wordt het behandelplan met u besproken en wanneer geïndiceerd, de behandeling gestart. Omdat kaak gerelateerde klachten vaak complex van aard zijn, heeft onze voorkeur om een dubbel consult te plannen voor de intake. We zijn van mening dat het jammer is om halverwege het onderzoek te moeten stoppen in verband met een volgende afspraak. Bij een dubbel consult (45-50 minuten) is er ook ruimte om al te starten met behandelen. Mocht u andere wensen geef het gerust aan, we proberen altijd flexibel te zijn!

Mocht u met klachten of vragen zitten, neem dan gerust contact op met onze praktijk voor een afspraak, of stuur een mail naar één van onze kaaktherapeuten.