Praktijkinfo

DBZ fysio is een fysiotherapie praktijk in Den Bosch Zuid met jonge, enthousiaste en gespecialiseerde fysiotherapeuten.

Waarom DBZ fysio?

We hebben diverse specialisaties en ruime openingstijden.

U kunt binnen 24-48 uur terecht voor een eerste afspraak
Hoe eerder we met u aan de slag kunnen, des te sneller u herstelt. Wilt u snel weten wat er aan de hand is? Op werkdagen kunt u binnen 48 uur terecht bij een van onze fysiotherapeuten, meestal zelfs binnen 24 uur.

Actief in samenwerking
De fysiotherapeuten bij DBZ fysio werken onderling veel samen. Zo kan het voorkomen dat u door meerdere therapeuten behandeld wordt om zo tot het meest optimale herstel te komen. Uitgangspunt hierbij is dat u behandeld wordt door de specialist op dat gebied. Naast deze onderlinge samenwerkingen zoeken we, indien nodig, ook de samenwerking op met andere disciplines. Zo werken we onder meer samen met sportartsen, verpleegkundigen, osteopaat, diëtiste en psycholoog.

DBZ fysio is een pluspraktijk
Dat betekent dat we voorkeursleveranciers zijn van grote zorgverzekeraars zoals CZ, Achmea en Menzis. De afgelopen 6 jaar zijn we 3 keer extern getoetst. Pluspraktijken zijn fysiotherapiepraktijken die niet alleen voldoen aan alle kwaliteitseisen van de eigen beroepsvereniging, maar een stapje verder gaan. Met aanvullende programma’s, samenwerkingsverbanden en hoog kwalitatief behandelen van patiënten.

Voor meer informatie over het patiënttevredenheidsonderzoek, klachten- en privacyreglement verwijzen wij u naar deze pagina.

Specialisaties
De praktijk heeft voor de meest voorkomende aandoeningen gespecialiseerde fysiotherapeuten. We hebben de volgende specialisaties in huis:

•  Manuele Therapie
•  Sportfysiotherapie
•  Oedeemtherapie
•  Arbeidsfysiotherapie
•  Fysiotherapie voor ouderen
•  Dry Needling

Daarnaast hebben we beweegprogramma’s om weer fit te worden of te blijven en zijn we gespecialiseerd in de volgende programma’s:

•  COPD
•  Diabetes Mellitus
•  Claudicatio Intermittens, etalagebenen
•  Artrose
•  Fit na kanker

Recensies op Zorgkaart

Recensies via QDNA