Beste heer/mevrouw,

 

Het team van DBZ fysio, hoofdlocatie Chopinstraat 18 5216 EW ’s-Hertogenbosch, hecht veel waarde aan uw privacy. Via privacyreglement wijzen wij u op uw rechten en de wijze waarop wij omgaan met uw gegevens.

 

Als fysiotherapiepraktijk zijn wij genoodzaakt om gegevens van u te verwerken voor de juiste behandeling en om te voldoen aan de wettelijke eis (WGBO). Wij vragen daarom om uw persoonsgegevens (naam, geboortedatum, adres, BSN, documentnummer op legitimatiebewijs, emailadres, telefoonnummer) om te voldoen aan de wettelijke zorgverzekeringswet en om contact met u op te kunnen nemen.
Daarnaast vragen wij ook om uw medische gegevens (Huisarts, zorgverzekeraar en polis, uw medische voorgeschiedenis, eventuele medicatie, de klachten waarmee u nu naar de fysiotherapeut komt, het verloop van deze klachten en de uitslagen van eventuele fysiotherapeutische testen). Deze gegevens gebruiken wij voor het stellen van de juiste fysiotherapeutische diagnose en voor het inzetten van de juiste behandeling. Er kan hierover overleg plaatsvinden met uw huisarts/specialist/verwijzer/een andere collega. U heeft recht op inzage, rectificatie, overdraagbaarheid en vernietiging(tot het wettelijk minimum) van deze gegevens.

 

De gegevens die wij verwerken hebben wij ontvangen via uzelf, uw zorgverzekeraar, uw huisarts/specialist/verwijzer en eventueel een werkgever/arbodienst/UWV/schadeverzekeraar/intermediair. Voor deze gegevens hebben wij een bewaartermijn van 15 jaar, hierna worden deze gegevens vernietigd.

 

Voor de juiste verwerking van uw gegevens werken wij samen met externe partijen, namelijk:

– Uw zorgverzekeraar; Uw zorgverzekeraar kan bepaalde (behandel)gegevens opvragen.

– Uw huisarts, met wie wij, met uw toestemming, kunnen overleggen.

– Health Care Auditing (HCA); Onze kwaliteit wordt getoetst door middel van audits vanuit het HCA en interne audits door collega fysiotherapeuten binnen onze praktijk.

– Spot on Medics; Het Elektronisch Patiëntendossier dat wij gebruiken voor het verwerken van uw gegevens.

– Physitrack; Voor het eventueel versturen van huiswerkoefeningen via een app.
– Qualiview; Het klantenbeoordelingssysteem wat u een kwaliteitsvragenlijst kan sturen.

– Zorgmail; via deze partij kunnen wij met een beveiligde verbinding communiceren met zorgverleners.

– Landelijke Database Keurmerk, FysioTopics en Wittemeer Ketendatabase; In deze databases worden geanonimiseerd behandelgegevens van praktijken over heel Nederland met elkaar vergeleken.

– Ter verbetering van de zorg doen wij soms mee met een pilot waarin gekeken wordt naar een specifiek onderdeel van uw geanonimiseerde gegevens.

Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst, en worden uw gegevens met vertrouwen (en zo mogelijk anoniem) behandeld.

 

Wanneer u een klacht heeft over het gebruik van uw gegevens dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Kasper Bos is hiervoor onze contactpersoon. Komen we er samen niet uit? Dan heeft u het recht om een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en nemen uw privacy uiterst serieus en zullen er daarom ook voor zorgen dat uw gegevens met vertrouwen worden behandeld

 

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Team DBZ fysio
info@dbzfysio.nl
073-6142009