Onze praktijk werkt samen met:

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. DBZ fysio werkt samen met de wijkverpleegkundigen en ergotherapeute om de optimale zorg te leveren zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland. Het is een geïntegreerd zorgnetwerk met een landelijke reikwijdte dat patiënten, claudicatiotherapeuten en verwijzers (vaatchirurgen, verpleegkundig specialisten, huisartsen en praktijkondersteuners) met elkaar in contact brengt.

Wij geloven dat energieke medewerkers dé basis zijn voor een gezonde, goed presterende organisatie. Want hoe je het ook wendt of keert, bij de medewerker begint het. Díe moet het uiteindelijk doen!

Algemene sportvoeding bestaat niet. Sportvoeding is altijd heel individueel. Een goed eetpatroon heeft direct effect op de resultaten van iedere sporter. Voor iedere sporter bestaat een ideale lichaamssamenstelling waar de voeding een belangrijke rol bij speelt. Iedere sporter heeft ook zijn eigen leef en beweegpatroon. Elly van den Boogaard is zowel diëtist als sportdiëtist, ofwel sportvoedingspecialist. Voor DBZ fysio neemt Elly het sportvoedingsadvies voor haar rekening. Meer informatie vindt u onder Sportvoedingsadvies en op www.lefdenbosch.nl.

“Life is Motion”: leven is bewegen! Dit is de grondgedachte van de osteopathie. Osteopathie is een behandelmethode die zich richt op het herstellen van bewegingsverlies in de schedel, het houdings- en bewegingsapparaat en van de organen. Reeds in de buik van mama kan het zijn dat het kindje niet voldoende bewegingsruimte heeft en tijdens de geboorte moeten het kindje en de moeder heel wat krachten doorstaan.

´S-PORT wil uitdagen, verbinden en inspireren. Iedereen mag meedoen en moet mee kúnnen doen. DBZ levert een maatschappelijke bijdrage bij diverse sportverenigingen in ‘s-Hertogenbosch.

Een professioneel netwerk van fysiotherapiepraktijken met kwaliteit en innovatie als hoogste goed. Als lid van Wittemeer Netwerk houd je je praktijk op het hoogste niveau op het gebied van kennis- en kwaliteitsontwikkeling, bedrijfsvoering en de positie op de markt. Want fysiotherapie anno nu is meer dan patiënten behandelen alleen.

De Coöperatie Zorggroep Fysiotherapie ‘s-Hertogenbosch e.o. is een samenwerkingsverband van 28 fysiotherapiepraktijken in de omgeving van ‘s-Hertogenbosch. Het doel van de organisatie is het leveren van aantoonbaar hoogwaardige fysiotherapeutische zorg in de eerstelijns gezondheidszorg met name bij chronische aandoeningen zoals COPD en Diabetes Mellitus.

Het COPD-netwerk Den Bosch is een samenwerkingsverband van in COPD-gespecialiseerde fysiotherapeuten in het werkgebied van het Jeroen Bosch Ziekenhuis (JBZ) in Den Bosch en omstreken. Door de toename van het aantal ernstige COPD-patiënten zocht de afdeling longfysiotherapie van het JBZ samenwerking bij eerstelijns-fysiotherapeuten met specialistische kennis over deze aandoening.

Het knienetwerk is een samenwerkingsverband van fysiotherapeuten gespecialiseerd in(complexe) knieproblemen in de regio Noord-Brabant. De leden leveren kwalitatief hoogwaardige fysiotherapeutische zorg aan patiënten met knieproblemen, waarbij landelijke richtlijnen de leidraad vormen en de leden behandelen op basis van wetenschappelijke bewijzen.