Tarieven

Wat fysiotherapie kost, hangt grotendeels af van de manier waarop u bent verzekerd.

Vanuit de basisverzekering wordt fysiotherapie beperkt vergoed. De meeste Nederlanders hebben daarom een aanvullende verzekering met een dekking voor fysiotherapie. Hebt u besloten geen aanvullende verzekering af te sluiten voor fysiotherapie, dan zult u de kosten daarvoor zelf moeten betalen.

Tarieven DBZ fysio 2021

Onderstaande tarieven zijn van toepassing voor:
• Niet (aanvullend) verzekerde patiënten
• Niet-fysiotherapieverzekerden

 

Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars en zijn zelfs voorkeursleverancier bij VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis en De Friesland.

•  Intake en onderzoek (mag met óf zonder verwijzing van de arts)
•  Zitting fysiotherapie
•  Zitting manuele therapie
•  Zitting oedeemtherapie
•  Zitting geriatriefysiotherapie
•  Zitting ergotherapie (per kwartier)
•  Aan huis toeslag
•  Niet-nagekomen afspraak, binnen 24 uur afgezegd

€ 55,00
€ 37,00
€ 45,00
€ 46,00
€ 45,00
€ 18,50
€ 15,00
€ 27,50

•  Intake en onderzoek
€52,55

•  Zitting fysiotherapie
€35,90

•  Zitting manuele therapie
€53,85

•  Zitting oedeemtherapie
€53,85

•  Niet-nagekomen afspraak, binnen 24 uur afgezegd
€26,90

Verband- en hulpmiddelen zie de prijslijst op de locaties.

U kunt alleen per PIN betalen in de praktijk.

Wij hebben een overeenkomst met alle zorgverzekeraars en zijn voorkeursleverancier bij VGZ, CZ, Zilveren Kruis, Menzis en De Friesland.